جمع‌آوری بار کامیون واژگون‌شده در لامرد

منبع: برترین ها

422

1400/10/3

00:08


ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنانِ شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

اصلاحات نیوز: ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنان شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

جمع آوری بار کامیون واژگون‌شده در لامرد

مطالب مشابه