پس از یک وقفه پنج ماهه، مذاکرات غیرمستقیم  ایران و آمریکا در 29 نوامبر در وین درباره احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 2015 را از سر گرفتند. مذاکرات در هفته های گذشته شامل تمرکز بر روی میزان پیشرفت های حاصل شده در شش دور مذاکرات برگزار شده در اوایل سال جاری بوده است.

 برای درک بهتر گزینه‌های روی میز، امتیازات، مطالبات و راه‌حل‌های احتمالی، پایگاه تحلیلی امواج‌میدیا باناصر هادیان، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران و مفسر برجسته مستقر در ایران گفتگو کرده که شامل نکات راهگشایی است که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است.

۲ مطالبه کلیدی و همبسته ایران

هادیان در ابتدا گفت  از دیدگاه ایران، دو موضوع بسیار مهم وجود دارد که ما را نگران می‌کند.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر « مطالبات احتمالی ایران برای توافق بزرگ با آمریکا » بخوانید.