‌تخریب ۲۰۰خانه تاریخی به بهانه توسعه شاهچراغ؟

منبع: برترین ها

84

1400/11/27

11:07


روزنامه شرق در گزارشی به طرح «تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز برای توسعه شاهچراغ» پرداخته؛ طرحی که در دولت قبل کنار گذاشته شده بود، اما با روی‌کار‌آمدن دولت ابراهیم رئیسی دوباره سر زبان‌ها افتاده و نگرانی را به جان مردم و فعالان فرهنگی این شهر انداخته است.

روزنامه شرق در گزارشی به طرح «تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز برای توسعه شاهچراغ» پرداخته است.

در خلاصه این گزارش آمده: 

* «تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز برای توسعه شاهچراغ»؛ طرحی که در دولت قبل کنار گذاشته شده بود، اما با روی‌کار‌آمدن دولت ابراهیم رئیسی دوباره سر زبان‌ها افتاده و نگرانی را به جان مردم و فعالان فرهنگی این شهر انداخته است.

* بر اساس این طرح، قسمت زیادی از بافت تاریخی شیراز که در آن ٢٠٠ خانه تاریخی قرار دارد، تخریب می‌شود تا حرم شاهچراغ گسترش یابد.

* این تخریب‌ها از دهه ۶٠ با ساخت خیابان غربی بارگاه آغاز شد که در آن چندین خانه تاریخی نابود شد. در نیمه دوم دهه ٧٠ نیز تحت عنوان طرح «بین‌الحرمین» حدود هفت‌ هکتار دیگر از بافت تاریخی جنوب حرم تخریب شد که بزرگ‌ترین ویرانی در تاریخ تخریب‌های بافت تاریخی ایران در چهار دهه گذشته است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو