علی شمخانی در توئیتی نوشت:

آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در ‎برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ‎ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بی‌عمل هیچ‌گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت. ‎مذاکرات_وین

photo_2022-02-16_10-40-31