به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۳ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۳ ۲.۸۰ ۰.۱۵ 09:00
۱,۸۵۱ -۱۱.۴۰ -۰.۶۲ روز قبل
۱,۸۶۲ ۳.۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱,۲۰۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۱۳,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۱۳,۲۰۰ ۴,۸۰۰ ۰.۳۹ 11:29
۱,۲۰۸,۴۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
۱,۲۱۲,۳۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۹۱ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۲,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵ تومان کاهش، ۲۵,۱۸۶ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۸۶ -۲۵ -۰.۱ 11:27
۲۵,۲۱۱ ۶۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۵,۱۴۹ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۶۰۱ (سی هزار و ششصد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۰۱ -۲۳۰ -۰.۷۶ 11:20
۳۰,۸۳۱ ۲۰۲ ۰.۶۵ ۲ روز پیش
۳۰,۶۲۹ ۳۴۰ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۴۰ تومان کاهش، ۳۶,۶۰۱ (سی و شش هزار و ششصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۶۰۱ -۲۴۰ -۰.۶۶ 11:20
۳۶,۸۴۱ ۲۴۶ ۰.۶۶ ۲ روز پیش
۳۶,۵۹۵ ۴۰۷ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۳۷۰ (هفت هزار و سیصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۲۰۷ (بیست و یک هزار و دویست و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,120,000 (دوازده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.24 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۲۴ 11:30
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۱۲,۰۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۵,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ 11:29
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۶,۸۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۰۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۸۴,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.