به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، یورو و پوند امروز روند نزولی را در پیش گرفت.

قیمت دلار 123

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵ تومان کاهش، ۲۵,۱۸۶ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۸۶ -۲۵ -۰.۱ ۱۱:۲۷
۲۵,۲۱۱ ۶۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۵,۱۴۹ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۶۰۱ (سی هزار و ششصد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۰۱ -۲۳۰ -۰.۷۶ ۱۱:۲۰
۳۰,۸۳۱ ۲۰۲ ۰.۶۵ ۲ روز پیش
۳۰,۶۲۹ ۳۴۰ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۴۰ تومان کاهش، ۳۶,۶۰۱ (سی و شش هزار و ششصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۶۰۱ -۲۴۰ -۰.۶۶ ۱۱:۲۰
۳۶,۸۴۱ ۲۴۶ ۰.۶۶ ۲ روز پیش
۳۶,۵۹۵ ۴۰۷ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۳۷۰ (هفت هزار و سیصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۲۰۷ (بیست و یک هزار و دویست و هفت ) تومان قیمت خورد.