طرحی از یک پرنده آسمانی در توئیتر وایرال شد

منبع: برترین ها

94

1400/11/27

14:35


از روز گذشته تصویر زیر با اقبال زیادی از طرف کاربران شبکه اجتماعی توئیتر همراه و به یکی از پربازدیدترین توئیت‌های شبانه‌روز اخیر تبدیل شده است.

برترین‌ها: از روز گذشته تصویر زیر با اقبال زیادی از طرف کاربران شبکه اجتماعی توئیتر همراه و به یکی از پربازدیدترین توئیت‌های شبانه‌روز اخیر تبدیل شده است.

در این عکس اجتماع ابرها در آسمان به شکل یک پرنده درآمده.

طرحی از یک پرنده آسمانی در توئیتر وایرال شد

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو