به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، یورو و پوند امروز روند نزولی را در پیش گرفت.

قیمت دلار 123

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۰۰ (بیست و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۵,۲۱۱ (بیست و پنج هزار و دویست و یازده ) تومان به ۲۵,۱۳۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۳۵ -۷۶ -۰.۳۱ ۱۶:۰۴
۲۵,۲۱۱ ۶۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۵,۱۴۹ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۳۰,۸۳۱ (سی هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۳۰,۷۶۳ (سی هزار و هفتصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۷۶۳ -۶۸ -۰.۲۳ ۱۵:۲۰
۳۰,۸۳۱ ۲۰۲ ۰.۶۵ ۲ روز پیش
۳۰,۶۲۹ ۳۴۰ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۷ تومان کاهش، ۳۶,۷۰۴ (سی و شش هزار و هفتصد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۷۰۴ -۱۳۷ -۰.۳۸ ۱۵:۲۰
۳۶,۸۴۱ ۲۴۶ ۰.۶۶ ۲ روز پیش
۳۶,۵۹۵ ۴۰۷ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۰۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۳۲۰ (هفت هزار و سیصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۶۰ (یک هزار و نهصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۳۳۴ (بیست و یک هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.