به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز کاهش یافت.

قیمت سکه 123

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,070,000 (دوازده میلیون و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ ۱۶:۰۲
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۱۲,۰۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۵,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ ۱۱:۲۹
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۶,۸۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۰۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۸۴,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.