روزی که داود دانش جعفری راهش را از دولت محمود احمدی نژاد جدا کرد در گفت و گویی با هفته نامه شهروند امروز از ظهور جوانانی در آن دولت خبر داد که رویکرد متفاوتی به مسائل دارند. جوانانی که تصور می کردند نظام اداری کشور محافظه کار شده و انقلاب سیاسی ۵۷ نتوانسته به دلیل همین محافظه کاری به انقلاب اقتصادی منجر شود.

جوانانی که با وجود آنکه انقلاب و جنگ را درک نکرده بودند به دنبال احیای آن روحیه بودند و مدعی قیام علیه اشرافیگری، عافیت اندیشی و این اواخر ترک فعل بودند.

 

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «رویاهایِ اقتصادی وزیر جوان دولت رئیسی» بخوانید.