دهم بهمن ماه امسال بود که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران از سرقت عجیب یک پل در بزرگراه شهید همدانی خبر داده بود.

رحیمی، رییس پلیس تهران به ایسنا گفت: سارقان و عوامل این سرقت مدت‌ها پیش و قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع دستگیر شدند. ما هزاران قطعه پیچ سرقت شده از این پل را که در ده‌ها گونی ریخته شده بود، کشف کردیم و به شهرداری تهران تحویل دادیم. ۱۴ نفر را در این پرونده شناسایی و دستگیر کردیم.

با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران همان پل بودند و البته در حال حاضر هم ازسوی پلیس به مرجع قضایی تحویل داده شده و در زندان هستند.

در بسیاری از موارد مربوط به سرقت علائم و وسائل شهری نیز سارقان از پیمانکاران طرف قرار داد شهرداری هستند و همین علائم راهنمایی و رانندگی، صداگیر و ... را سرقت می‌کنند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.