متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:

 


پرسش: حکم خنثای مشکله که نه می­‌تواند با مردان ازدواج کند و نه با زنان و دچار عسر و حرج می­‌شود، چیست؟

پاسخ: در عصر و زمان ما که می‌­توانند جنس اصلی و غالب فرد را تشخیص دهند و با عمل جراحی آن جنسیت را تقویت و آشکار کنند خنثای مشکله بسیار نادر است. و در فرض مساوی بودن هر دو جنسیت، حذف یکی با عمل جراحی اشکال ندارد. ولی در افرادی که جنس غالب آنها مشخص است باید همان جنسیت را تقویت کنند و تغییر جنسیت صوری برای آنها و افراد سالم و عادی جایز نیست.