رد رشوه ۵۰۰میلیون تومانی توسط یک قاضی

منبع: برترین ها

110

1400/11/27

20:20


در این رابطه، قاضی مربوطه ضمن اعلام مراتب به حفاظت و اطلاعات دادگستری و سپس با استقرار تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان، رشوه دهنده دستگیر شد و در حال حاضر به منظور بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت موقت به سر می برد.

ایرنا: رییس کل دادگستری استان کرمان از رد رشوه پنج میلیارد ریالی (۴۲ سکه تمام بهار آزادی) توسط قاضی پاک دست سیرجانی خبر داد و گفت: در این رابطه فرد رشوه دهنده دستگیر شده و به منظور بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت موقت به سر می برد.

«یدالله موحد» در تشریح این خبر افزود: با ارجاع پرونده با عناوین اتهامی انتقال مال غیر (۲۵ درصد از عایدات معدن سنگ آهن)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر به دادسرای سیرجان و عدم نتیجه بخشی تلاش های برخی افراد به منظور جلوگیری از تکمیل مراحل رسیدگی به این پرونده، مراتب در شعبه ۱۰۱ مورد رسیدگی قانونی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به این پرونده، فردی با مراجعه به شعبه و اعلام حضور خود از طرف متهمان پرونده، قصد داشت با اعمال نفوذ و دادن رشوه پنج میلیارد ریالی به دادرس مربوطه، مسیر پرونده را منحرف کند.

نماینده عالی قوه قضاییه در کرمان ادامه داد: در این رابطه، قاضی مربوطه ضمن اعلام مراتب به حفاظت و اطلاعات دادگستری و سپس با استقرار تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان، رشوه دهنده دستگیر شد و در حال حاضر به منظور بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت موقت به سر می برد.

موحد، وجود قضات پاک دست را از سرمایه های عظیم دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: قضات و کارکنان خدوم، انقلابی و جهادی مایه افتخار دستگاه قضایی هستند.

وی اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی در کمال سلامت و ایثارگرانه خدمات قضایی را به مردم شریف استان کرمان ارائه می کنند و انتظار می رود که مردم نیز خدمتگزاران خود را بشناسند و دستگاه قضایی استان هم باید قدردان این تلاشگران باشد.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو