اعتراض کامیون داران کانادایی علیه واکسن اجباری + عکس

33

1400/11/28

11:25


ادامه اعتراضات کامیون داران علیه دستورات دولت برای واکسن کرونا.

اعتراض کامیون داران کانادایی علیه واکسن اجباری + عکس

اعتراض کامیون داران کانادایی علیه واکسن اجباری + عکس

منبع: جماران

نظرات


تصویری