به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۹۸۲ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۲۳۳ (بیست و پنج هزار و دویست و سی و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۷۰۵ (بیست و هشت هزار و هفتصد و پنج تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۰۰۰ (بیست و نه هزار تومان) است.