به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز کاهش یافت.

قیمت سکه 123

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۸۰,۰۰۰ -۹۰,۰۰۰ -۰.۷۶ ۱۱:۲۱
۱۲,۰۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۳۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ ۱۱:۲۴
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۹ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان قیمت خورد.