طناب‌پیچ کردن شوهر برای تزریق اجباری واکسن!

منبع: برترین ها

478

1400/11/28

11:38


یک زن برزیلی شوهرش را طناب‌پیچ‌شده و با توسل به زور به مرکز واکسیناسیون برد تا واکسن بزند.

اعتمادآنلاین: یک زن برزیلی شوهرش را طناب‌پیچ‌شده و با توسل به زور به مرکز واکسیناسیون برد تا واکسن بزند.

تارنمای روسیه الیوم در این باره نوشت: این مرد که از مخالفان واکسیناسیون بود خود را اسیر طناب‌های همسرش دید و کشان‌کشان به بیمارستانی در ریودوژانیرو برده شد تا آنجا در حضور همسر و با نظارت او، در حالی که یک سر طناب در دست زن بود، به او واکسن کرونا تزریق شود.

طناب‌پیچ کردن شوهر برای تزریق اجباری واکسن!

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو