استعلاجی ۵ روز اُمیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا تأیید می شود

29

1400/11/28

14:37


مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از تایید استعلاجی ۵ روز اُمیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا خبر داد.

استعلاجی ۵ روز اُمیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا تأیید می شود

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر سیدمجتبی اکرم ۲۸ بهمن ماه در جلسه کمیته مقابله با کرونا گفت: طبق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی استعلاجی صادره برای بیماران با علائم امیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا مورد پذیرش پزشک معتمد خواهد بود.

وی اضافه کرد: تمامی استعلاجی صادره از تمامی پزشکان در مراکز درمانی خصوصی یا وابسته به تامیم اجتناعی قابل پذیرش است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان اظهار کرد: پس از تایید پزشک معتمد ۳ روز اول استعلاجی توسط کارفرما و مابقی روزها به عنوان غرامت دستمزد توسط سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است.

وی بیان کرد: انتظار می رود کارفرمایان نیز پس از صدور استعلاجی توسط پزشک معالج و تایید آن توسط پزشک معتمد سخت گیری از بابت انجام دادن و ارائه تست pcr نداشته باشند.

نظرات


تصویری


ویدئو