توصیه برحامیِ عبدی: اگر قدرت دارید، امضا کنید

منبع: برترین ها

79

1400/11/28

15:25


عباس عبدی، قعال سیاسی در ارزیابی آخرین وضعیت مذاکرات برجامی توئیت زیر را منتشر کرد.

برترین‌ها: عباس عبدی، قعال سیاسی در ارزیابی آخرین وضعیت مذاکرات برجامی توئیت زیر را منتشر کرد.

توصیه برحامیِ عبدی: اگر قدرت دارید، امضا کنید

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو