زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حسینیه را لرزاند.

زلزله حسینیه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین با طول جغرافیایی ۴۸.۲ و عرض جغرافیایی ۳۲.۸ رخ داد.

این زمین لرزه در فاصله  ۱۷ کیلومتری حسینیه، ۴۴ کیلومتری اندیمشک و ۵۱ کیلومتری مورموری استان ایلام اتفاق افتاد.

زلزله «حسینیه» اندیمشک را لرزاند