رقص پرستاران اصفهانی برای روحیه دادن به بیمار

منبع: برترین ها

441

1400/11/29

05:15


تصاویری از رقص و پایکوبی در بیمارستان الزهرای اصفهان دست به دست می‌شود که در فضای مجازی به ویدیویی پر بازدید تبدیل شده است.

برترین‌ها: تصاویری از رقص و پایکوبی در بیمارستان الزهرای اصفهان دست به دست می‌شود که در فضای مجازی به ویدیویی پر بازدید تبدیل شده است.

رقص پرستاران اصفهانی برای روحیه دادن پیرزن بیمار

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو