رقص پرستاران اصفهانی برای روحیه دادن به بیمار

منبع: برترین ها

130

1400/11/29

07:45


تصاویری از رقص و پایکوبی در بیمارستان الزهرای اصفهان دست به دست می‌شود که در فضای مجازی به ویدیویی پر بازدید تبدیل شده است.

برترین‌ها: تصاویری از رقص و پایکوبی در بیمارستان الزهرای اصفهان دست به دست می‌شود که در فضای مجازی به ویدیویی پر بازدید تبدیل شده است.

رقص پرستاران اصفهانی برای روحیه دادن پیرزن بیمار

مطالب مشابه