گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس


85

1400/11/29

09:31


در شرایط فعلی و خشکسالی های پیاپی کشور و همچنین گرم شدن آّب و هوا استفاده از روش‌های نوین برای تولید و پروش گل یه شرط اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید. در گلخانه‌های هوشمند کنترل میزان رطوب، میزان برودت و روشنایی همگی کنترل شده است که به میزان قابل توجهی از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

گلخانه هوشمند تولید گل رز شاخه بریده + عکس

 

نظرات


تصویری


ویدئو