به گزارش القدس العربی، دولت بایدن ارائه «حمایت موقت» به افغان‌هایی که در جریان خروج نظامی نیروهای آمریکایی از افغانستان وارد ایالات متحده شده‌اند را بررسی می‌کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده به پایان مهلت نهایی جهت یافتن راهی برای هزاران شهروند افغانی آواره در آمریکا نزدیک می‌شود.

همزمان فعالان دولت را تحت فشار قرار داده‌اند تا حمایت‌ها و راه‌های بیشتری برای اعطای شهروندی به کسانی که در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وارد ایالات متحده شده‌اند، ارائه دهد.

بیش از ۷۰۰۰۰ افغان در جریان تخلیه وارد ایالات متحده شدند، اما در موقعیت آسیب پذیر مهاجرت باقی ماندند و به برخی از آنها کمتر از یک سال فرصت داده شد تا اسناد خود را برای ماندن در آمریکا رسمی کنند.

این منابع گفتند که ایالات متحده به همراه بسیاری از کشورهای دیگر در حال بررسی مکانیسم حمایت موقت است؛ روندی که به کسانی که هیچ وضعیت قانونی ندارند اجازه می دهد بدون ترس از اخراج به دلیل شرایط نامطمئن در کشورشان در ایالات متحده بمانند.