محمدمهدی همت فرزند شهید همت نوشت: خبری مبنی بر نارضایتی همسر شهید مهدی باکری از فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» و درخواست جلوگیری از اکران عمومی فیلم توسط ایشان در برخی رسانه‌ها در حال انتشار می‌باشد.

با ایشان صحبت کردم، خبر را تکذیب کردند و فرمودند: کاش ریشه‌ این فتنه‌ها شناسایی شود.