سخنگوی شورای شهر تهران گفت: شهرداری منطقه ۱۱ براساس تجربیات قبلی بر این باور است که حصارکشی روش مناسبی برای برون رفت از شرایطی که در تئاتر شهر به وجود آمده نیست.

«علیرضا نادعلی» سخنگوی شورای شهر تهران درباره آخرین تصمیمات حصارکشی در اطراف تئاتر شهر گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است، اما شهرداری منطقه ۱۱ براساس تجربیات قبلی بر این باور است که حصارکشی روش مناسبی برای برون رفت از شرایطی که در تئاتر شهر به وجود آمده نیست. 

او با بیان اینکه نظر شهرداری منطقه ۱۱ بر حصار کشی نیست، اظهار کرد: ما نیز در بازدیدی که از این محل داشتیم شرایط حضور معتادان، دستفروشان و آسیب‌های اجتماعی اطراف تئاتر شهر را ارزیابی کردیم. شرایط در این محل به گونه‌ای است که محیط نامناسبی را ایجاد کرده است. پیشنهادات متعددی داده شد از جمله اینکه حصاری البته نه از جنس دیوار جداکننده در اطراف تئاتر شهر کشیده شود، اما نظر مجموعه مدیریت شهری بر این موضوع نیست. 

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به دو راسته در پهنه رودکی که شهرداری قصد آزادسازی فضای اطراف آن را دارد، گفت: در پهنه رودکی دو راسته فرهنگی داریم که نظر ما بر این بوده است که فضای میان آن‌ها نیز برداشته شود و با اجرای برنامه‌های فرهنگی آنجا به یک محیط کاملا فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود چرا که‌عدم اجرای برنامه‌های مختلف از فرهنگی و اجتماعی گرفته تا تفریحی و آموزشی امکان تبدیل شدن هر فضایی به یک مجموعه بی‌دفاع شهری را فراهم می‌کند. 

نادعلی با بیان اینکه قرار است طرحی درباره مجموعه تئاتر شهر به شورای شهر ارائه شود، اظهار کرد: به دلیل اینکه مشغول بررسی بودجه شهرداری تهران بودیم رسیدگی به این طرح به تعویق افتاد اما قرار است در هفته‌های آتی به آن پرداخته شود و تصمیم نهایی درباره مجموعه تئاتر شهر گرفته شود. البته که تصمیم گیری درباره این فضا کار پیچیده‌ای است چرا که از یک طرف درخواست‌های هنرمندان را داریم که برخی از آن‌ها خواستار حصارکشی هستند و از طرفی نظر کنشگران اجتماعی، شهرداری و از جمله اعضای شورای شهر تهران نیز مبنی بر حصارکشی نیست. 

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: فضای پیرامون تئاتر شهر در دهه‌های گذشته بدین صورت نبوده است اما برای اینکه از این فضا خارج شود به همکاری مدیریت شهری، هنرمندان، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و… نیاز است. 

او درباره استفاده از فضای اطراف تئاتر شهر بمنظور آموزش حقوق و قوانین شهروندی به شهروندان در این مجموعه گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران سرفصلی برای آموزش شهروندان از طریق هنر در نظر گرفته شده است و باید این موضوعات نیز بررسی شود. هرچند که امکان استفاده از فضای تئاتر شهر برای اجرای هر روزه تئاتر در فضای باز وجود ندارد اما می‌توان چنین برنامه‌هایی را نیز در نظر گرفت چرا که آموزش مکرر حقوق و قوانین شهروندی در تغییر رفتار شهروندان اثرگذار است و رویکرد بهتری نسبت به برخی اقدامات سلبی می‌تواند داشته باشد.