خوش‌شانسی در اوج بدشانسی!

منبع: برترین ها

133

1400/11/29

17:27


دوربین‌های مداربسته یک مرکز خرید در استانبول لحظه سقوط یک عابر را ثبت کردن که موقع راه رفتن حواسش به تلفن همراه پرت بود. اما او به طور معجزه آسایی در انبار پایین روی جعبه‌ها فرود آمد و آسیبی ندید.

برترین‌ها: دوربین‌های مداربسته یک مرکز خرید در استانبول لحظه سقوط یک عابر را ثبت کردن که موقع راه رفتن حواسش به تلفن همراه پرت بود. اما او به طور معجزه آسایی در انبار پایین روی جعبه‌ها فرود آمد و آسیبی ندید.

خوش‌شانسی در اوج بدشانسی!

مطالب مشابه