حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان برای حضور در  پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیت مونیخ، صبح امروز تهران را به مقصد مونیخ ترک کرد.