به گفته این مقام، دستیابی به توافق نهایی با ایران ظرف چند روز آینده به اراده سیاسی طرفین بستگی دارد، چراکه به تهیه پیش نویس توافق نهایی با ایران نزدیک شده و باید طرفین در این زمینه تصمیم بگیرند.

سایت دیپلماتیک در این باره نوشت{لینک}: انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پس از توافق آمریکا و ۵ قدرت جهانی در آخر هفته روی بسته نهایی در مورد بازگرداندن پایبندی آمریکا و ایران به توافق ۲۰۱۵، و ارائه آن به ایران، اکنون روی یک بسته مصالحه کار می‌کنند.

کارشناسان معتقدند تا قبل از جلسه هیئت مدیره آژانس در ۷ مارس، می‌توان روی بسته مورد نظر به توافق رسید.

ایران همچنان روی تضمین مبنی بر عدم خروج دولت آینده آمریکا از توافقی که واشنگتن گفته نمی‌تواند ارائه کند، اصرار می‌ورزد.

یکی از منابع آگاه به خبرنگار دیپلماتیک توضیح داد که ممکن است اعضای E۳ از میز کنار رفته تا ایران را تحریک به پذیرش کنند.