مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی از احتمال توافق زودهنگام در مذاکرات وین خبر داد.

photo_۲۰۲۲-۰۲-۱۹_۲۱-۵۶-۲۰