نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی به بحث و بررسی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می پردازند.

قرار است در این جلسه در خصوص لایحه بودجه سال آتی بودجه و ارز ترجیحی بحث و بررسی صورت گیرد.

همچنین پنج نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، جهش تولید و انرژی و همچنین نماینده دولت در این خصوص مباحثی را مطرح خواهند کرد. تعدای از نمایندگان  نیز به قید قرعه انتخاب شده و نظرات خود را مطرح می کنند.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد جلسه علنی می شوند.