جنبش حماس با هشدار درباره اینکه اسرائیل "با آتش بازی می‌کند" از این رژیم خواست به قدس نزدیک نشود.

 خلیل الحیه، رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش حماس، خطاب به مقامات اسرائیلی، در توضیح وقایع رخ داده در محله شیخ جراح در قدس شرقی اشغالی گفت: آنچه شما در قدس و شیخ جراح انجام می‌دهید یادآور نبرد "شمشیر قدس" است و بدانید شما مسئول همه این رخدادها هستید.

 الحیه افزود: نزدیک شدن به قدس بازی با آتش است و اشغالگران باید بین آتش یا صلح یکی را انتخاب کنند.

وی تاکید کرد که نوار غزه با تمام توان آماده دفاع از مردم فلسطین در قدس است.

شهر اشغالی قدس ظرف هفته گذشته شاهد تنش‌هایی بوده که پس از اقدام «ایتمار بن گویر» نماینده راست‌گرای اسرائیل در انتقال دفتر کارش به منزل یک فلسطینی در محله شیخ جراح بالا گرفت.