نرخ دلار امروز از کانال 26 هزار تومان سقوط کرد و وارد کانال25 هزار تومان شد . این اسکناس امریکایی در زمان نوشتن این گزارش با 25 هزار و 950 تومان معامله شد.

 نرخ دلارروز گذشته ۴۵۰ تومان پایین رفت و در انتهای روز با ۲۶ هزار و ۱۲۰ تومان به کار خود پایان داد. 

این اسکناس آمریکایی در دومین روز هفته به سرعت کاهشی خود افزود و در برابر افت قیمت توان مقاومت نداشت. نرخ دلار امروز  از کانال ۲۶ هزار تومان سقوط کرد و وارد کانال۲۵ هزار تومان شد . این اسکناس امریکایی در زمان نوشتن این گزارش با ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد.