خانه تکانی در فدراسیون فوتبال بعد از عزل شهاب عزیزی خادم ادامه دارد.

بعد از برکناری عزیزی خادم ۱۳ عضو فدراسیون فوتبال از سمت خود اخراج شدند تا خانه تکانی اساسی در این فدراسیون آغاز شود.

با برکناری عزیزی خادم نفرات مختلفی از فدراسیون اخراج شدند و حالا در ادامه خانه‌تکانی در این فدراسیون ۳ عضو دیگر هم از سمت خود برکنار شدند.

مصطفی یاسینی، الهه اکبری و افروز بت‌شکن ۳ عضو دیگر فدراسیون نیز با نامه عدم نیاز مواجه شده و دیگر در فدراسیون فوتبال فعالیت نخواهند کرد.

با حضور عزیزی خادم ۷۴ عضو جدید به فدراسیون فوتبال اضافه شده‌اند که در مورد نحوه ادامه همکاری این نفرات به زودی تصمیم گیری خواهد شد.