شروع تحقیق درباره تابلو نقاشی های مشکوک در موزه پرادو

منبع: همگردی

29

1401/7/5

18:25


ایسنا/ براساس آخرین خبر و گزارش های بدست رسیده، شروع تحقیق درباره تابلو نقاشی های مشکوک در موزه پرادو صورت گرفت.

شروع تحقیق درباره تابلو نقاشی های مشکوک در موزه پرادو

«پرادو» این تحقیقات را انجام می دهد تا بببیند این آثار هنری در زمان جنگ داخلی اسپانیا (1939 ـ 1936) مصادره شده اند یا در زمان دیکتاتوری ژنرال فرانسیسکو فرانکو که تا سال 1975 به طول انجامید.

در توضیح این پروژه تحقیقاتی آمد که این بررسی ها به منظور کشف منشأ برخی از آثار هنری که درباره آنها شک و شبهه ای وجود داشته انجام میگیرد و اگر ثابت شود اثری در آن زمانها مصادره شده، به صاحبان اصلی خود بازگردانده خواهد شد.

در ابتدای امر، موزه پرادو نام دو اثر را منتشر کرد که ممکن است در زمان فرانکو مصادره شده باشند؛ این لیست سپس در روزهای آینده به 62 اثر رسید.

در میان این آثار، نقاشی های از فرانسوا بوشه، یان بروگل و خواکین سورولا بچشم میخورد.

«پرادو» اشاره کرده که تیمی تحقیقاتی به سرپرستی آرتور کولرادو، کارشناس میراث فرهنگی و جنگ داخلی تشکیل داده تا منبع اصلی این آثار هنری را مشخص کند و افزوده که قرار است گزارشی را در ژانویه سال آینده در این زمینه منتشر کند.

شروع تحقیق درباره تابلو نقاشی های مشکوک در موزه پرادو

مطالب مشابه


نظرات


تصویری