نحوه پوشش زهرا ارشادی سفیر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد +تصویر

36

1401/7/7

01:06


یرنا-زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تروریسم و ظهور گروه های تروریستی را یک تهدید جدی برای افغانستان ،همسایگان این کشور ،منطقه و جامعه بین المللی دانست.

نحوه پوشش زهرا ارشادی سفیر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد +تصویر

نحوه پوشش زهرا ارشادی سفیر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد +تصویر

ایرنا

نظرات


تصویری


ویدئو