نقش عناصر در گیاهان و ضرورت هر عنصر بر روند رشد گیاه

نقش عناصر در گیاهان و ضرورت هر عنصر بر روند رشد گیاه


منبع: آرگا

36

1401/7/7

14:13


نقش عناصر در گیاهان بسیار مهم است و اگر این نقش ها را بدانید می توانید به راحتی پرورش گل و گیاهان را به عهده بگیرید زیرا کمبود هر کدام از این مواد می تواند مشکلاتی برای هر گیاه ایجاد کند.

نقش عناصر در گیاهان و ضرورت هر عنصر بر روند رشد گیاه

به صورت کلی در رشد هر گیاه عناصر بسیار مهمی نقش دارند. نقش عناصر در گیاهان را در ادامه برای شما بررسی می کنیم و شما می توانید با آشنایی با این عناصر گیاهان را بهتر پرورش دهید. در ادامه این نقش ها را برای شما بررسی می کنیم و اطلاعاتی در مورد مهم ترین عنصرهای موجود در هر گیاه را به شما خواهیم گفت.

مهمترین تاثیر عناصر بر گیاه

نقش عناصر در گیاهان چیست؟

بسیاری از عنصرها در رشد گیاه هیچ اهمیتی ندارند با این حال ریشه گیاه می تواند عنصرهایی که حتی مهم نیستند را جذب نماید. به صورت کلی ۶۰ عنصر در گیاهان یافت شده است و می توان گفت ریشه گیاهان دارای جذب انتخابی می باشند و این جذب ها معمولا به صورت مستقیم از غذا نمی باشد و یون ها و مواد متفاوتی در جذب شدن یا نشدن عناصر مهم گیاه نقش دارند. یک عنصر برای این که در جذب و رشد گیاه موثر باشد باید دارای سه شرط باشد. این شرایط عبارتند از :

  • گیاه در غیاب این عنصر نتواند چرخه زندگی خود را تکمیل کند.
  • تاثیر هر عنصر باید خالص باشد و هیچ عنصر دیگری نتواند آن را تکمیل کند.
  • این عنصر باید در تغذیه گیاه موثر باشد.

انواع عناصر

دو نوع عنصر در گیاه وجود دارد و یکی از آن ها برای گیاه بسیار پر مصرف هستند و یک سری از آن ها کم مصرف می باشند. عناصر پر مصرف شامل کربن C، هیدروژن H، اکسیژن O، نیتروژن N، فسفر P، پتاسیم K، کلسیم Ca، گوگرد S و منیزیم Mg می باشند و عناصر کم مصرف شامل آهن Fe، کلر Cl، منگنز Mn، بور B، روی Zn، مس Cu و مولیبدن Mo است.

جالب است بدانید که بیش تر گیاهان تنها به ۱۶ عنصر برای رشد نیاز دارند ولی عناصر دیگر در رشد بسیاری از گیاهان نیز مفید و موثر اند. در واقع یک سری از عنصر ها مانند سیلسیم Si، نیکل Ni،آلومینیوم Al، کبالت Co، وانادیوم V، سلنیوم Se و پلاتین Pt در گیاهان مهم اند و برای رویش آن ها به کار می رود. در واقع هر کدام از این عنصر ها برای کاری در گیاه مفید می باشند و برای مثال سلنیوم برای مبارزه با قارچ ها و آفات گیاهان بسیار ضروری می باشد و ایمنی گیاه را افزایش می دهد.

اثرات مولیبدن بر رشد گیاه

وظیفه هر عنصر در گیاه

هر عنصری که در گیاه وجود دارد دارای نقش خلاصی می باد و این نقش ها را در ادامه یک به یک برای شما بررسی می کنیم و اطلاعاتی در این زمینه ها به شما می دهیم.

اکسیژن

اکسیژن یکی از مهم ترین عناصر موجود در گیاهان می باشد و توانایی ساخت بسیاری از ترکیبات آلی را در گیاه فراهم می نماید. برخی از ترکیبات آلی مانند کاروتن فاقد اکسیژن می باشند و اکسیژن در تبادل های یونی بین ریشه و بستر بسیار مهم و کاربردی می باشد.

نیتروژن

نقش عناصر در گیاهان بسیار مهم می باشد و نیتروژن نیز بخش بسیار زیادی ترکیب های آلی ضروری مانند آمینو اسید ها، پروتئین ها، کوآنزیم ها و اسیدهای نوکلوئیک و کلروفیل را تشکیل می دهد و کمبود این ماده در گیاه می تواند مشکلات بسیار شدیدی را ایجاد نماید از این رو بهتر است زمانی که گیاه شما زرد و خشک می شود به او کمی کود نیتروژن دار داده تا دوباره طراوت و زیبایی خود را بدست آورد.

پتاسیم

پتاسیم در گیاه مانند یک کوآنزیم می باشد و مخی تواند بسیاری از آنزیم ها را در گیاه فعال نماید. پروتئین که در گیاه ساخته می شود نیازمند مقادیر بسیار زیادی از پتاسیم می باشد. در واقع این ماده ساختار پایداری را در گیاه ایجاد نمی کند ولی برای گیاه بسیار ضروری می باشد.

 نقش عناصر در گیاهان

کربن و هیدروژن

کربن از عناصر بسیار مهم در گیاه می باشد و می تواند تمامی اجزای آلی را در گیاه بسازد. هیدروژن مانند کربن بسیار مهم می باشد و در برخی از تبادلات بین گیاه و خاک نقش مهمی داد.

فسفر

قسمتی از ترکیب های آلی مهم دارای فسفر می باشد از این رو این ماده نقش بسیار مهمی در گیاهان و رشد آن ها دارد و می تواند در تامین انرژی آن ها بسیار موثر باشد.

گوگرد

گوگرد برای ترکیب های آلی که دارای اسید آمینه و پروتئین می باشد شرکت دارد و برای رشد گیاهان نیز بسیار مهم است.

منیزیم

منیزیم یکی از بهترین مواد در مولکول های کلروفیل می باشد و برای عملکرد بسیاری از آنزیم ها ضروری می باشد. در واقع این عنصر برای ساخت ریبوزوم ها بسیار ضروری می باشد.

کلسیم

کلسیم ها برای استحکام دیواره سلول ها بسیار مهمی باشد و گاهی می تواند سبب فعال شدن بسیاری از آنزیم ها گردد. برای نگهداری از غشا نیز به این منبع نیاز است.

آهن

آهن یکی از مهم ترین عناصر برای سنتز کلروفیل می باشد و. بخش بسیار مهمی از سیتوکروم ها را تشکیل می دهد.آهن می تواند میزان آنزیم نیترات را در خاک کاهش دهد.

کلر

از مهم ترین عناصر برای فتوسنتز کلر می باشد. در واقع کلر نوعی آنزیم فعال کننده واکنش می باشد.

فسفر و تاثیر آن در گیاه

منگنز

منگنز نیز از عناصری می باشد که برای فعال کردن آنزیم ها ضروری است. این عنصر به صورت مستقیم در گرفتن اکسیژن و تشکیل کلروفیل ها دخالت دارد.

بر

از دیگر عناصر بسیار مهم در گیاهان بر می باشد. در واقع نقش این عنصر هنوز در گیاهان مشخص نشده است ولی در گیاهان بسیار زیادی یافت شده است.

روی

این عنصر برای تشکیل شدن هورمون ایندول استیک اسید بسیار ضروری می باشد و همچنین می تواند آنزیم های الکل دهیدروژناز، اسید لاکتیک دهیدروژناز، اسیدگلوتامیک دهیدروژناز و کربوکسی پپتیداز را نیز فعال نماید.

مولیبدن

مولیبدن یکی دیگر از این عناصر می باشد و در گیاهان نقش بسیار زیادی دارد. در واقع مولیبدن نوعی حامل برای الکترون می باشد و در تبدیل نیترات به آمونیوم نقش بسیار زیادی دارد. در واقعه این عنصر در تثبیت ازت بسیار ضروری می باشد.

مس

مس نیز مانند مولیبدن حامل الکترون بوده و قسمتی از برخی از آنزیم ها عمل می نماید. این عنصر نیز می تواند در تثبیت ازت نقش داشته باشد بنابراین می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روی گیاه بگذارد.

پتاسیم و تاثیر آن در گیاه

نقش عناصر در گیاهان را برای شما بررسی کردیم و شما در ادامه می توانید اطلاعات دیگری در همین زمینه مانند خاک مناسب پتوس و نگهداری شمعدانی در پاییز را مشاهده کنید و اطلاعات خود را در رابطه با پرورش گل و گیاه افزایش دهید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو