صدای لورفته از سالومه درباره مسیح علینژاد و درآمدش

منبع: گهر

32

1401/7/7

21:29


سالومه سیدنیا مجری شبکه منوتو از مسیح علی نژاد افشاگری کرده است و در خصوص درآمد او با اعتراضات اخیر کشور می گوید.. در ادامه صدای لو رفته سالومه درباره مسیح علینژاد را گوش دهید

صدای لورفته از سالومه درباره مسیح علینژاد و درآمدش, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

صدای لورفته سالومه درباره مسیح علینژاد

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو