به گزارش خبرگزاری راشاتودی، پنتاگون در حال ایجاد یک فرماندهی نظامی جدید با تمرکز بر تسلیح و آموزش سربازان اوکراینی است.

این فرماندهی در کشور آلمان مستقر خواهد بود، جایی که آمریکا مقر اروپایی خود را برقرار کرده است. این نهاد متشکل از ۳۰۰ کارمند بوده و رهبری آن بر عهده ژنرال کریستوفر کاوولی، رئیس فرماندهی اروپای ارتش آمریکاست.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت: این تغییرات که با هدف ساختارمند کردن اقداماتی انجام می‌شود که از آغاز جنگ صورت گرفته، از برنامه‌های آموزش و کمک آمریکا در عراق و افغانستان در دو دهه گذشته الهام می‌گیرد.

از آغاز حمله روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه، کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین در آلمان و لهستان رهبری و با ژنرال کریستوفر دوناهیو صورت گرفته است، شخصی که سال گذشته، رهبری خروج پر هرج و مرج آمریکا از افغانستان را برعهده داشت. اما قرار است که او و کارکنانش ماه آینده میلادی به آمریکا بازگردند، چراکه باید یک فرماندهی متخصص جدید با محوریت آموزش و تسلیح سربازان اوکراین ایجاد شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.