تصویری از سرگئی کاریاکین، استاد بزرگ شطرنج روسیه

44

1401/7/12

00:24


سرگئی کاریاکین ۳۲ ساله، استاد بزرگ شطرنج روسیه. وی با اشاره به فرمان رئیس جمهور این کشور درباره بسیج نسبی نیروهای ذخیره روسیه، گفت: اگر به جنگ فراخوانده شوم، «پشت تخته شطرنج» سنگر نخواهم گرفت.

تصویری از سرگئی کاریاکین، استاد بزرگ شطرنج روسیه

تصویری از سرگئی کاریاکین، استاد بزرگ شطرنج روسیه

ایرنا

نظرات


تصویری


ویدئو