اخراج بی‌محابا و یهویی یک جامعه‌شناس از شبکه ۴

منبع: برترین ها

21

1401/8/6

13:53


امروز ۴ آبان ماه ابراهیم فیاض میهمان برنامه سندچشم انداز در شبکه چهار سیما بود که پس از دقایقی از برنامه اخراج شد.

برترین‌ها: امروز ۴ آبان ماه ابراهیم فیاض میهمان برنامه سندچشم انداز در  شبکه چهار سیما بود که پس از دقایقی از برنامه اخراج شد.

البته در حضور او صدای میکروفون متصل به گوش مجری می‌آید که مشخص نیست از پشت صحنه چه تذکری به او می دهند و بعد از کات اولیه به بهانه نظرسنجی، فیاض با سرعت از برنامه حذف می شود.

شبکه چهار هیچ توضیحی در مورد حذف این استاد دانشگاه به مخاطبینش ارائه نکرد!

اخراج بی‌محابا و یهویی یک جامعه‌شناس از شبکه 4

نظرات


تصویری


ویدئو