چرا دولت رئیسی در پس معرکه اعتراضات است؟

منبع: برترین ها

4

1401/8/7

08:36


دولت‌ها آن‌قدر گرفتار مسائل خویش‌اند که قادر نیستند که مردمِ درحال تغییر را ببینند و حتی اگر ببینند قادر به درک‌شان نیستند.

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: دولت‌ها آن‌قدر گرفتار مسائل خویش‌اند که قادر نیستند که مردمِ درحال تغییر را ببینند و حتی اگر ببینند قادر به درک‌شان نیستند. 

چرا دولت رئیسی در پس معرکه اعتراضات است؟

از این‌رو است که در مواجهه با چنین مردمی دست به انکار آنان می‌زنند.اما نمی‌توانند نسبت‌های وجودی خود را با نسبت‌های آنان (مردم) ترکیب کنند.

البته این شکاف یا شقاق بین دولت و مردم همواره وجود داشته است. حتی دولت‌هایی که با رأی حداکثری مردم روی کار آمده‌اند صرفا نمایندگان و مجریان مردم بوده‌اند نه خود مردم‌ و بیشتر از هر چیز نقشِ مردم‌بودن را ایفا می‌کردند.

با این وصف، وضعیت برای دولت‌هایی که بدون رأی چشمگیر مردم بر سر کار می‌آیند سخت‌تر است؛ خاصه اگر این دولت‌ها با اعتراضات مردمی مواجه شوند.

دراین شرایط است که آنان ناگزیرند دست به انکار معترضان بزنند یا به غیبت طولانی بروند و مواجهه با مردم را به دستگاه‌های دیگر بسپارند. کاری که دولت سیزدهم درحال انجام آن است. 

نظرات


تصویری


ویدئو