فیل رفتگر در جنگل‌های آمازون!

منبع: برترین ها

33

1401/8/7

15:11


یک فیل با جمع کردن زباله های اطراف خود در یک سطل زباله صحنه جالبی را رقم زد. گفتنی است که این ویدیو از یک کلبه جنگلی در منطقه آمازون مخابره شده است.

خبرآنلاین: یک فیل با جمع کردن زباله های اطراف خود در یک سطل زباله صحنه جالبی را رقم زد. گفتنی است که این ویدیو از یک کلبه جنگلی در منطقه آمازون مخابره شده است.

فیل رفتگر در جنگل‌های آمازون!

نظرات