تحویل ساعت خواننده معروف با خودروی زرهی!

منبع: برترین ها

17

1401/8/7

17:22


ریک راس، خواننده رپ آمریکایی که ساعتی با ارزشی را به قیمت یک میلیون پانصد هزار دلار خرید بود هنگام تحویل با خودرو زرهی تحویل دهنده روبرو شد.

خبرآنلاین: ریک راس، خواننده رپ آمریکایی که ساعتی با ارزشی را به قیمت یک میلیون پانصد هزار دلار خرید بود هنگام تحویل با خودرو زرهی تحویل دهنده روبرو شد.

تحویل ساعت خواننده معروف با خودروی زرهی!

نظرات


تصویری


ویدئو