اظهارات عجیب یک نماینده درباره دستگیری ۶گیمر

منبع: برترین ها

40

1401/8/7

22:36


نماینده قم: ۶ جوان «گیمر» در مشهد دستگیر شدند.

چندثانیه: ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: در مشهد ۶ گیمر دستگیر شدند. این افراد در حین انجام کارهای خشن دستگیر شدند.

 این جوانان اعتراف کردند که ما آمدیم بازی‌های خشن را در فضای حقیقی اجرا کنیم.

اظهارات عجیب یک نماینده درباره دستگیری ۶گیمر

نظرات


تصویری


ویدئو