صفحه اول یک روزنامه در دفاع از روزنامه‌نگاران

منبع: برترین ها

8

1401/8/7

23:52


روزنامه سازندگی در واکنش به بیانیه وزرات اطلاعات علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی و دفاع از سایر روزنامه‌نگاران زندانی در جریان اعتراضات اخیر کشور نوشت: فعلی را که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند دقیقا انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است.

برترین‌ها: روزنامه سازندگی در واکنش به بیانیه وزرات اطلاعات علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی و دفاع از سایر روزنامه‌نگاران زندانی در جریان اعتراضات اخیر کشور نوشت: فعلی را که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند دقیقا انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است. 

صفحه اول یک روزنامه در دفاع از روزنامه‌نگاران

نظرات


تصویری


ویدئو