حمله یک ماهی جسور به گربه‌های گرسنه

منبع: برترین ها

33

1401/8/8

05:19


گربه های گرسنه که با توجه زیاد به گربه داخل سینک ظرف شویی خیره شده بودند با حرکت ناگهانی ماهی پا به فرار گذاشتند.

خبرآنلاین: گربه های گرسنه که با توجه زیاد به گربه داخل سینک ظرف شویی خیره شده بودند با حرکت ناگهانی ماهی پا به فرار گذاشتند.

حمله یک ماهی جسور به گربه‌های گرسنه

نظرات


تصویری


ویدئو