فرق بین ناخن‌گیر کوچک و بزرگ چیست؟

36

1401/8/8

08:26


آیا به ناخن‌گیرهایی با اندازه‌های متفاوت احتیاج دارید؟ قطعا بله. اندازه ناخن‌های پا و دست متفاوت‌اند. پس شما به ناخن‌گیرهایی با اندازه‌های متفاوت احتیاج دارید تا از شکستن و ناصافی آن‌ها جلوگیری کنید.

فرق بین ناخن‌گیر کوچک و بزرگ چیست؟

کافه سلامت: آیا به ناخن‌گیرهایی با اندازه‌های متفاوت احتیاج دارید؟ قطعا بله. اندازه ناخن‌های پا و دست متفاوت‌اند. پس شما به ناخن‌گیرهایی با اندازه‌های متفاوت احتیاج دارید تا از شکستن و ناصافی آن‌ها جلوگیری کنید. با ویدیوی «فرق بین ناخن‌گیر کوچک و بزرگ چیست؟» همراه شوید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو