هفت ویژگی مهم برای مصرف مرکبات

منبع: برترین ها

11

1401/8/8

09:00


مصرف منظم میوه‌های خانوادۀ مرکبات، سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و علاوه بر آنکه از فرد در برابر ابتلا به برخی بیماری‌های واگیردار تنفسی محافظت می‌کند، می‌تواند از سیستم ایمنی در مقابل سرطان‌ها نیز محافظت کند.

ایسنا: مصرف منظم میوه‌های خانوادۀ مرکبات، سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و علاوه بر آنکه از فرد در برابر ابتلا به برخی بیماری‌های واگیردار تنفسی محافظت می‌کند، می‌تواند از سیستم ایمنی در مقابل سرطان‌ها نیز محافظت کند.

هفت ویژگی مهم برای مصرف مرکبات

 

نظرات