۸ تدبیری که از نان شب برای ایران واجب‌تر است

منبع: برترین ها

6

1401/8/8

09:10


محمد قوچانی، روزنامه‌نگار در برنامه شیوه شبکه چهار در مناظره با قاسم روانبخش برای اصلاح وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه کرد.

برترین‌ها: محمد قوچانی گفت: به چهار منطقه بلوچستان خوزستان آذربایجان و کردستان رسیدگی ویژه کنید؛ نه اینکه به اقای مولوی عبدالحمید بسپارید. آقای مولوی عبدالحمید هم از اقای رییسی حمایت کرد هم از پیروزی طالبان در افغانستان.

8 تدبیری که از نان شب برای ایران واجب‌تر است

محمد قوچانی در مناظره با قاسم روانبخش برای اصلاح وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه کرد.

۱. قوه قضاییه با پلیس خاطی در مساله فوت مهسا امینی با حضور یک هیئت منصفه متشکل از «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی» برخورد کند.

۲. از تک تک کسانی که در این مدت کشته شدند، مستند ۱۵دقیقه‌ای بسازیم و تلویزیون پخش کند.

۳. مطبوعات در تعامل با حاکمیت قرار دارند؛ قدرت مطبوعات را برگردانید.

۴. برجام را احیا کنید؛ مردم می‌دانند بین ۹۲ تا سال ۹۷ کشور در مسیر درستی بود. امروز طوری برخورد می‌کنند انگار اجلاس شانگهای را اقای رییسی کشف کرده این‌ها تحریف تاریخ است.

۵. این صدا و سیمای دولتی و حکومتی نتیجه نمی‌گیرد؛ تحت قانون جمهوری اسلامی شبکه‌های خصوصی داشته باشیم.

۶. به چهار منطقه بلوچستان خوزستان آذربایجان و کردستان رسیدگی ویژه کنید؛ نه اینکه به اقای مولوی عبدالحمید بسپارید. آقای مولوی عبدالحمید هم از اقای رییسی حمایت کرد هم از پیروزی طالبان در افغانستان.

۷. جمهوری اسلامی سه سند قانون اساسی دارد.

۸. بر مبنای اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری سوم اسلامی تاسیس کنیم.

 

نظرات


تصویری


ویدئو