روزنامه صداوسیما، «توماج» را عصر حجری نامید

منبع: برترین ها

8

1401/8/9

06:23


دیروز خبر آمد که توماج صالحی، خواننده رپر ایرانی در حین خروج از مرزهای غربی ایران دستگیر شده است.

روزنامه جام جم: دیروز خبر آمد که توماج صالحی، خواننده رپر ایرانی در حین خروج از مرزهای غربی ایران دستگیر شده است؛ چهره‌ای که در طول اتفاقات بیش از یک ماه اخیر در فضای مجازی اقدام به تهییج نوجوانان می‌کرد و البته از هراس بازداشت، فراری بود اما فارغ از نقش او در جرم‌های مرتکب شده باید به حوزه فعالیت او هم اشاره کنیم، حوزه‌ای که با پیوست هنر از سوی طرفدارانش یاد می‌شود اما به‌سختی می‌توان آثار او را در این دسته‌بندی قرار داد و بیشتر از آن‌که آثار او را هنر بنامیم باید لقب وندالیسم عصرحجری‌اش بدانیم!

روزنامه صداوسیما، «توماج» را عصر حجری نامید

آتش‌زدن اموال عمومی و تشویق به آشوب و زیان رساندن هر چه نامش باشد، هنر نیست. لذت تخریب در رفتار خواننده بازداشت شده هم هویدا بوده است.

نظرات